kalasataman loisto

Helsingin Kalasatamaan nousevista tornitaloista toinen, Loisto, valmistuu hurjaa vauhtia. Yli sadan metrin korkeuteen kohoavan tornitalon rakentaminen ei onnistu aivan tavanomaisella kalustolla ja lisäksi merenrantakohteen tuuliolosuhteet tuovat työmaalle omat haasteensa. Yksi työmaan erikoisuuksista on harvinainen puristepuomitorninosturi.

Helsingin Kalasatamaan nousevista tornitaloista toinen, Loisto, valmistuu hurjaa vauhtia. Yli sadan metrin korkeuteen kohoavan tornitalon rakentaminen ei onnistu aivan tavanomaisella kalustolla ja lisäksi merenrantakohteen tuuliolosuhteet tuovat työmaalle omat haasteensa. Yksi työmaan erikoisuuksista on harvinainen puristepuomitorninosturi.

Kalasataman Loiston rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 ja tornitalo valmistunee loppuvuonna 2021. Merellisen sijainnin takia työmaalla tuulee usein navakasti. Sääolosuhteet yhdistettynä yli sadan metrin korkuisiin rakennuksiin tekevät työstä tavallistakin vaativampaa, sillä tuulien ennustaminen on monimutkaisempaa kuin perinteisellä työmaalla. Nostotöissä tuuliennusteiden merkitys korostuu ja luotettavia ennusteita 130-150 metrin korkeudelle on haastavaa löytää.

Kalasataman Loiston työmaalla on käytössä harvinaisia puristepuominostureita, joiden käyttö on hieman vaativampaa kuin perinteisen torninosturin: kuormaa liikutellaan kääntämällä puomia ylös tai alaspäin etäisyyden muuttamiseksi. Harvinaista torninosturityyppiä ei ennen Kalasataman työmaata ole käytetty Suomessa vuosikymmeniin. Puristepuominostureita voidaan sijoittaa työmaalla hyvinkin lähelle toisiaan, ja nosturin puomi voi nostaa kuorman kyytiinsä myös pystyasennossa.

Kalasataman työmaalla nosturivalintaan päädyttiin julkisivu- ja logistiikkatöiden nopeuttamiseksi: puristepuominosturit liikkuvat sulavasti keskenään ahtaassakin tilassa. Loisto-rakennuksen pystytystyössä käytössä on kaksi puristepuominosturia. Toinen nostureista sijoitettiin rakennettavan talon keskelle ja toinen viereen, jotta ne mahtuvat olemaan käytössä sulavasti samaan aikaan.

Trenoxin nosturinkuljettajilta vaaditaan harvinaisen puristepuomitorninosturin käytön lisäksi erityistä tarkkuutta, ja kykyä huomioida ja ennakoida muuttuvia tuuliolosuhteita.

Erityisen hyvänä lisänä työmaalla on pidetty myös Trenoxin nosturinkuljettajien kielitaitoa: kommunikointi työmaalla onnistuu suomen lisäksi myös viroksi ja venäjäksi.