NCC – MATINKYLÄN METROKESKUS

Matinkylän metrokeskuksen työmaa oli haastava sekä kokoluokaltaan että aikataulultaan. Työmaalla työskenteli yhtä aikaa 5 torninosturia, joista yksi oli yli 700 tonnimetrinen uusi Terex Comedil ”The Northern Giant”.

Matinkylän metrokeskuksen työmaa oli haastava sekä kokoluokaltaan että aikataulultaan. Työmaalla työskenteli yhtä aikaa 5 torninosturia, joista yksi oli yli 700 tonnimetrinen uusi Terex Comedil ”The Northern Giant”.

Projektin haasteet

Metrokeskuksen usean eri nosturin työmaalla tilanpuute ja samanaikaiset nostot vaativat erityistä tarkkuutta ja työturvallisuuden huomioimista. Myös monessa vuorossa toimiminen ja dynaaminen työympäristö toivat omat haasteensa nosturinkuljettajille.

Matinkylässä koukkuaika oli tarkasti käytettävä, sillä iso hanke vaati tarkkaa aikataulussa pysymistä.

Miten ne ratkaistiin?

Matinkylän metrokeskuksen työmaa oli haastava sekä kokoluokaltaan että aikataulultaan. Työmaalla työskenteli yhtä aikaa 5 torninosturia, joista yksi oli yli 700 tonnimetrinen uusi Terex Comedil ”The Northern Giant”.

Trenox hoiti työmaan jokaisen torninosturin työvuorojärjestelyt, mikä vaati hyvää yhteistyötä ja luottamusta työmaan työnjohdon ja Trenoxin välillä. Ammattitaitoiset nosturinkuljettajat olivat omalta osaltaan tekemässä tämän mahdolliseksi.

Töitä tehtiin kahdessa vuorossa kuutena päivänä viikossa, joten työmaan käytössä oli yli kymmenen kuljettajaa samanaikaisesti.